O SCHRONISKU

Schronisko dla zwierząt w Płocku jest jednostką organizacyjną spółki SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Adres: ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock, Polska.

Schronisko spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia MRiRW z dnia 23.06.2004 r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158 poz 1657).

Do najważniejszych zadań schroniska należy prowadzenie działalności zmierzającej do zmniejszenia liczby bezpańskich psów i kotów na terenie miasta Płocka (oraz innych terenów będących przedmiotem odrębnych umów) poprzez:

  • udokumentowane przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych , zabłąkanych lub z innych przyczyn bezpańskich
  • zapewnienie w/w zwierząt opieki weterynaryjnej dobrostanu oraz humanitarnego traktowania
  • poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezpańskich
  • przekazywanie zwierząt zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania